el camí integral

"Considerem que la vida és un meravellós camí de descobriment del Misteri. Sense pretensió de posseir cap veritat, volem compartir les eines que coneixem per avançar en ell i anar enretirant els vels que distorsionen la nostra visió. Cada un de nosaltres representa una possibilitat única de comprenssió d'aquest Misteri. I junts, podem compartir aquest intent. T'oferim la possibilitat d'assistir setmanalment a sessions de Ioga Integral i de Moviments de Gurdjieff en cap de setmana."